Vänersborgs kommun - Sök politiker

Nils-Erik Abelsson

  • Nils-Erik Abelsson
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:
  • HILDEBORG, NÄS 661 Vänersnäs 468 90 Adress home:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ledamot