Vänersborgs kommun - Sök politiker

Henrik Josten

  • Henrik Josten
  • Moderaterna Moderaterna Parti:
  • henrik.josten@vanersborg.se Epost organization:
  • +46 (0)706945354 Mobilnummer
  • Edsgatan 55 462 30 Vänersborg Adress home:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Rådet för arbetsmarknadsfrågor Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ledamot
Kunskapsförbundet Väst Ledamot
Socialutskott Vice ordförande
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare
Socialnämnd 2:e vice ordförande
Samordningsförbundet Södra Vänern Ersättare
Socialnämndens Presidium Ledamot