Vänersborgs kommun - Sök politiker

Henrik Josten

  • Henrik Josten
  • Moderaterna Moderaterna Parti:
  • henrik.josten@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)706945354 Mobilnummer
  • Edsgatan 55 462 30 Vänersborg Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot
Socialnämndens Presidium 1:e vice ordförande
Socialutskott 1:e vice ordförande
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot
Socialnämnd 1:e vice ordförande
Kunskapsförbundet Väst 2:e vice ordförande
Kommunstyrelse Ersättare
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni 1:e vice ordförande