Vänersborgs kommun - Sök politiker

Dan Åberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ersättare
Budgetberedning Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
AB Vänersborgsbostäder Ledamot
Krisledningsnämnd Ledamot