Vänersborgs kommun - Sök politiker

Hans-Peter Norén

  • Hans-Peter Norén
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:
  • hans-peter.noren@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)703214530 Mobilnummer
  • Gyllenheimsgatan 15 462 35 Vänersborg Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnd Ersättare
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
AB Vänersborgsbostäder Ersättare
Kultur- och fritidsnämnd Presidium Ordförande
Styrelsen för Dahllöfska Fonden Ledamot
Kultur- och fritidsnämnd Ordförande