Vänersborgs kommun - Sök politiker

Annika Repo Wallman

Bild på Annika Repo Wallman
  • Annika Repo Wallman
  • Miljöpartiet Miljöpartiet Parti:
  • 46890 VÄNERSNÄS Adress home:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Demokrati-och jämställdhetsberedning Ersättare
Fastighets AB Vänersborg Ersättare