Vänersborgs kommun - Sök politiker

Bengt Larsson

Bild på Bengt Larsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Överförmyndarnämnd Ersättare
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv Ledamot