Vänersborgs kommun - Sök politiker

Bengt Larsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunstyrelse Ersättare
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv Ledamot
Överförmyndarnämnd Ersättare
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot
Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal Ledamot