Region Dalarna

Martin Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Folkrörelseberedningen Ledamot
Film i Dalarna AB Ersättare
Kultur- och bildningsnämnden Ersättare