Region Dalarna

Kurt Podgorski

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktige Ledamot
Finsam Västerdalarna Ersättare
Kultur- och bildningsnämnden Ledamot
Film i Dalarna AB 2:e vice ordförande
Hållbarhetsberedningen Ledamot