Region Dalarna

Lennart Sacrédeus

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Musik i Dalarna Ledamot
Dalarnas Museum Ledamot
Älvdalens utbildningscentrum AB Ersättare
Kollektivtrafiknämnden Ersättare
Förvaltningsrätten i Falun Ledamot
Länsteatern Ledamot
Kultur- och bildningsnämnden Ledamot