Region Dalarna

Joanna Strid

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Hållbarhetsberedningen Ordförande
Regionfullmäktige Ledamot