Region Dalarna

Joanna Strid

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Hållbarhetsberedningen Ledamot
Kultur- och bildningsnämnden Ersättare
Dalarnas Museum Ersättare
Regionfullmäktige Ledamot