Region Dalarna

Håkan Frank

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktige Ledamot
Kultur- och bildningsnämnden Ersättare
Musik i Dalarna Ordförande
Länsteatern Ordförande
Film i Dalarna AB Ordförande
Dalarnas Museum Ledamot