Region Dalarna

Liv Lunde Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Folkrörelseberedningen Ledamot
Dalarnas läns nödhjälpskassas samfond Ledamot
Kultur- och bildningsnämnden Ersättare
Förvaltningsrätten i Falun Ledamot
Region Dalarnas Pensionärsråd Ledamot
Finsam Nedansiljan Ersättare
Västanviks folkhögskola Ersättare
Funktionshinderrådet Ledamot
Valberedningen Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot