Region Dalarna

Susanne Norberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
AB Dalatrafik Ersättare
Kultur- och bildningsnämnden Ersättare
Kollektivtrafiknämnden Ledamot
Film i Dalarna AB Ledamot
Dalabuss AB Ersättare
Arkivcentrum Dalarna Ekonomisk förening Ersättare
Krisledningsnämnden Ersättare
Regionstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Regionfullmäktige Ledamot
Regionstyrelsen Ledamot
Regionstyrelsens personalutskott Ersättare
Valberedningen 1:e vice ordförande