Region Dalarna

Bigitta Sohlberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Hälso- och sjukvårdsnämnden Ersättare
Musik i Dalarna Ledamot
Kultur- och bildningsnämnden Ersättare
Dalarnas Museum Ledamot
Fastighetsnämnden Ledamot
Finsam Norra Dalarna Ersättare
Länsteatern Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Regionstyrelsen Ersättare