Karlshamns kommun

Kommunfullmäktige

Visar en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden. Klicka på en person för att se mer information.

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti
Anders Karlsson Ledamot Socialdemokraterna
Andreas Saleskog Ersättare Socialdemokraterna
Anki Hansson Ersättare Socialdemokraterna
Anna Arlid Ledamot Moderaterna
Anna Atmander Ersättare Miljöpartiet
Annika Westerlund Ledamot Socialdemokraterna
Björn Nurhadi Ledamot Sverigedemokraterna
Bodil Ericsson Ledamot Liberalerna
Britt Karlsson Ersättare Sverigedemokraterna
Britt Jämstorp Ledamot Kristdemokraterna
Britt Kilsäter Ersättare Moderaterna
Catarina Flod Ledamot Moderaterna
Charlott Lorentzen Ledamot Miljöpartiet
Christel Friskopp Ledamot Socialdemokraterna
Claes Jansson Ledamot Miljöpartiet
Dan Andersson Ersättare Sverigedemokraterna
Elin Petersson Ledamot Moderaterna
Elisabet Rosengren Ersättare Socialdemokraterna
Emanuel Norén Ledamot Liberalerna
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordförande Centerpartiet
Göran Svensson Ersättare Socialdemokraterna
Görgen Lennarthsson Ledamot Sverigedemokraterna
Håkan Abramsson Ersättare Sverigedemokraterna
Iman Omairat Ersättare Liberalerna
Inger Löfblom Sjöberg Ersättare Socialdemokraterna
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordförande Moderaterna
Jan Bremberg Ledamot Socialdemokraterna
Jan-Åke Berg Ledamot Socialdemokraterna
Johnny Persson Ledamot Socialdemokraterna
Jonas Lingvärn Ledamot Sverigedemokraterna
Julius Svensson Ersättare Moderaterna
Katrin Johansson Ledamot Socialdemokraterna
Kenneth Hake Ledamot Socialdemokraterna
Kerstin Gustafson Ersättare Socialdemokraterna
Kerstin Linde Ersättare Socialdemokraterna
Laila Johansson Ersättare Kristdemokraterna
Lars Olsson Ersättare Sverigedemokraterna
Lars Hasselgren Ledamot Moderaterna
Lars-Olof Larsson Ledamot Kristdemokraterna
Leif Håkansson Ledamot Socialdemokraterna
Lena Sandgren Ledamot Socialdemokraterna
Lena Häggblad Ledamot Centerpartiet
Lena Johansson Ledamot Vänsterpartiet
Lennart Ung Ersättare Kristdemokraterna
Linda Winnetoft Ledamot Socialdemokraterna
Magnus Sandgren Ledamot Moderaterna
Magnus Gärdebring Ledamot Moderaterna
Magnus Arvidsson Ledamot Moderaterna
Magnus Olsson Ersättare Moderaterna
Marco Gustavsson Ledamot Centerpartiet
Margaretha Lennarthsson Ersättare Sverigedemokraterna
Marie Sällström Ordförande Socialdemokraterna
Mats Olausson Ersättare Moderaterna
Mats Dahlbom Ledamot Centerpartiet
Mats Bondesson Ersättare Centerpartiet
Momma Merzi Ersättare Socialdemokraterna
Mona Wettergren Ledamot Sverigedemokraterna
Monika Nobach Ledamot Socialdemokraterna
Ola Persson Ledamot Centerpartiet
Per Erlandsson Ersättare Moderaterna
Per Atmander Ersättare Miljöpartiet
Per-Ivar Johansson Ersättare Centerpartiet
Per-Ola Mattsson Ledamot Socialdemokraterna
Rickard Holmberg Ledamot Moderaterna
Sofie Ekenberg Ersättare Centerpartiet
Sofie Svensson Ledamot Socialdemokraterna
Stefan Sörensson Ersättare Liberalerna
Susanne Olsson Ledamot Socialdemokraterna
Thor Ströberg Ledamot Sverigedemokraterna
Tommy Larsson Ledamot Vänsterpartiet
Tommy Mikkelsen Ledamot Sverigedemokraterna
Tommy Persson Ledamot Socialdemokraterna
Tony Viberg Ersättare Vänsterpartiet
Tor Billing Ledamot Sverigedemokraterna
Ulf Gustavsson Ersättare Socialdemokraterna
Ulf Lind Ledamot Sverigedemokraterna
Ulf Ohlsson Ledamot Moderaterna
Ulla Olofsson Ledamot Moderaterna
Ulla Sandgren Ledamot Socialdemokraterna
Ulrika Berggren Ledamot Sverigedemokraterna
Veronika Hertelendy Ersättare Vänsterpartiet