Karlshamns kommun

Anders Ovander

  • Anders Ovander
  • Moderaterna Moderaterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Direktion Cura Ledamot