Karlshamns kommun

Charlott Lorentzen

Bild på Charlott Lorentzen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Krisledningsnämnd Ledamot
Kreativum i Blekinge AB 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot