Karlshamns kommun

Bodil Ericsson

Bild på Bodil Ericsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Stadsvapnet i Karlshamn AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Krisledningsnämnd Ersättare
Teknik- och fritidsnämnden 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Delegationen för utdelning av ungdomsledarstipendiet Ledamot