Karlshamns kommun

Bodil Ericsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Stadsvapnet i Karlshamn AB Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Krisledningsnämnd Ersättare
Teknik- och fritidsnämnden 2:e vice ordförande