Karlshamns kommun

Bodil Ericsson

Bild på Bodil Ericsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Stadsvapnet i Karlshamn AB Ledamot
Delegationen för utdelning av stipendium till Unga ledare Ledamot
Delegationen för utdelning av ungdomsledarstipendiet Ledamot
Krisledningsnämnd Ersättare
Teknik- och fritidsnämnden 2:e vice ordförande