Karlshamns kommun

Britt Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Nämnden för arbete och välfärds individutskott Ledamot
Nämnden för arbete och välfärd Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare