Karlshamns kommun

Britt Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Nämnden för arbete och välfärd Ledamot
Nämnden för arbete och välfärds individutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Kulturnämnden Ersättare