Karlshamns kommun

Susanne Olsson

Bild på Susanne Olsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Överförmyndarnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot