Karlshamns kommun

Johan Genestig

  • Johan Genestig
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Direktion Cura Ledamot