Karlshamns kommun

Lars-Olof Larsson

Bild på Lars-Olof Larsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Direktion Cura Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Omsorgsnämnden 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare