Karlshamns kommun

Cecilia Holmberg

Bild på Cecilia Holmberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Utbildningsnämnden Ledamot
Överförmyndarnämnden Ledamot
Kulturnämnden Ledamot