Karlshamns kommun

Kerstin Ifvarsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Omsorgsnämnden Ersättare