Karlshamns kommun

Iréne Ahlstrand-Mårlind

Bild på Iréne Ahlstrand-Mårlind

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Delegationen för utdelning av stipendium till Unga ledare Ledamot
Omsorgsnämnden Ledamot
Direktion Cura 2:e vice ordförande
Delegationen för utdelning av Alice Tegnér-stipendiet Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande
Delegationen för utdelning av ungdomsledarstipendiet Ledamot
Familjerättsnämnd Cura Ersättare