Karlshamns kommun

Margaretha Lennarthsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot
Nämnden för arbete och välfärd Ersättare
Utbildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare