Karlshamns kommun

Jan-Åke Berg

Bild på Jan-Åke Berg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Utbildningsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Familjerättsnämnd Cura Ordförande
Direktion Cura Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot