Karlshamns kommun

Marie Sällström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Stadsvapnet i Karlshamn AB Ordförande
Krisledningsnämnd Ledamot
Kommunfullmäktige Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot