Karlshamns kommun

Britt Jämstorp

Bild på Britt Jämstorp

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Karlshamnsbostäder AB Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot