Karlshamns kommun

Britt Jämstorp

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnd Ersättare
Karlshamnsbostäder AB Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot