Karlshamns kommun

Ted Olander

  • Ted Olander
  • Miljöpartiet Miljöpartiet Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Karlshamn Energi Elförsäljning AB Ledamot
Karlshamn Energi AB Ledamot
Karlshamns Kombiterminal AB Ledamot
Nämnden för arbete och välfärd Ersättare
Karlshamn Energi Vatten AB Ledamot
Karlshamns Hamn AB Ledamot
Utbildningsnämnden Ersättare