Karlshamns kommun

Magnus Olsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Karlshamnsbostäder AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Byggnadsnämnden 2:e vice ordförande