Karlshamns kommun

Staffan Olsson

  • Staffan Olsson
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot
Teknik- och fritidsnämnden Ersättare