Karlshamns kommun

Ulrika Berggren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Karlshamnsbostäder AB Ledamot
Byggnadsnämnden Ersättare
Kulturnämnden Ersättare