Karlshamns kommun

Ann-Sofie Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ersättare
Omsorgsnämnden Ersättare