Karlshamns kommun

Annika Wåhlin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ordförande