Karlshamns kommun

Lena Häggblad

Bild på Lena Häggblad

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Överförmyndarnämnden 1:e vice ordförande
Kulturnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot