Karlshamns kommun

Marina Carlegrundh

  • Marina Carlegrundh
  • Kristdemokraterna Kristdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Överförmyndarnämnden Ledamot