Karlshamns kommun

Claes Jansson

Bild på Claes Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnd Ersättare
Delegationen för utdelning av stipendium till Unga ledare Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Delegationen för utdelning av Alice Tegnér-stipendiet Ledamot
Kulturnämnden 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Stadsvapnet i Karlshamn AB Ledamot