Karlshamns kommun

Claes Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kulturnämnden 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare