Karlshamns kommun

Claes Jansson

Bild på Claes Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnd Ersättare
Delegationen för utdelning av stipendium till Unga ledare Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kulturnämnden 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Stadsvapnet i Karlshamn AB Ledamot
Delegationen för utdelning av Alice Tegnér-stipendiet Ledamot