Karlshamns kommun

Silke Jacob

  • Silke Jacob
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Direktion Cura Ersättare