Karlshamns kommun

Annika Westerlund

Bild på Annika Westerlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Karlshamn Energi AB Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Karlshamn Energi Elförsäljning AB Ordförande
Karlshamn Energi Vatten AB Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Krisledningsnämnd Ersättare