Karlshamns kommun

Annika Westerlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Stadsvapnet i Karlshamn AB Ledamot
Karlshamn Energi Elförsäljning AB Ordförande
Karlshamn Energi AB Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Karlshamn Energi Vatten AB Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare