Karlshamns kommun

Annika Westerlund

Bild på Annika Westerlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Karlshamn Energi Vatten AB Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Karlshamn Energi AB Ordförande
Karlshamn Energi Elförsäljning AB Ordförande
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot