Karlshamns kommun

Tor Billing

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Karlshamns Hamn AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Teknik- och fritidsnämnden Ersättare
Krisledningsnämnd Ledamot
Karlshamns Kombiterminal AB Ledamot