Karlshamns kommun

Per Erlandsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Karlshamn Energi Elförsäljning AB Ledamot
Karlshamn Energi Vatten AB Ledamot
Karlshamn Energi AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare